Bel voor een vrijblijvende afspraak 06 42153566

Privacybeleid

Welke persoonlijke data we verzamelen en waarom we het verzamelen
Download de privacy policy of de Algemene Voorwaarden.

 

PRIVACY POLICY

I Shoot Love Bruidsfotografie, gevestigd te Naaldwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: info@ishootlove.nl of 06-42153566

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

I Shoot Love Bruidsfotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: – Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer – E-mailadres
- IP-adres
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website – Internetbrowser en apparaat type

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ishootlove.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN?

I Shoot Love Bruidsfotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren – Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- I Shoot Love Bruidsfotografie analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
- I Shoot Love Bruidsfotografie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

I Shoot Love Bruidsfotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van I Shoot Love Bruidsfotografie) tussen zit.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN?

I Shoot Love Bruidsfotografie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie persoonsgegevensbewaartermijnReden
PersonaliaMinimaal 5 jaarBelastingwet
Adresminimaal 5 jaarBelastingwet
TelefoonnummerMinimaal 5 jaarContact te leggen voor/na een fotoshoot
Email adresMinimaal 5 jaarContact te leggen voor/na een fotoshoot
IP-adresMinimaal 5 jaarVoor het verbeteren van de website
Gegevens over jouw activiteiten op onze website :

Google Analytics

Internetbrowsers

Fotobestanden Online

Minimaal 5 jaar

Minimaal 5 jaar

Minimaal 5 jaar

Maximaal 3 jaar

Maximaal 2 maand

Voor het verbeteren van de website

Voor het verbeteren van de website

Voor jou om online te kunnen bekijken en om mijn werk als fotograaf aan anderen te laten zien.

Digitale fotobestanden op externe beveiligde harde schijf Maximaal 1 jaarVoor jou, om de foto’s altijd na te kunnen bestellen

Voor jou om online te kunnen bekijken en om mijn werk als fotograaf aan anderen te laten zien.
Digitale fotobestanden op externe beveiligde harde schijf Minimaal 1 jaar Voor jou, om de foto’s altijd na te kunnen bestellen

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

I Shoot Love Bruidsfotografie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

I Shoot Love Bruidsfotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door I Shoot Love Bruidsfotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ishootlove.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

I Shoot Love Bruidsfotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN?

I Shoot Love Bruidsfotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@ishootlove.nl

Maak een vrijblijvende afspraak!

Is jullie Trouwdatum nog beschikbaar?

Vul je gegevens in en we maken zo snel mogelijk een kennismakingsafspraak
Hierin nemen we jullie trouwdag door en bespreken we de mogelijkheden v.w.b. de fotografie. Uiteraard ontvangen jullie daarna een vrijblijvende offerte op maat.

Jullie informatie zal nooit gedeeld worden met derden.